TRA CỨU HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

TRA CỨU HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

THÔNG BÁO NGHỈ LỄ 30/04/2022 VÀ 01/05/2022

THÔNG BÁO NGHỈ LỄ 30/04/2022 VÀ 01/05/2022

HTX DỊCH VỤ ĐIỆN NÔNG THÔN EA PHÊ THÔNG BÁO GIẢM THUẾ GTGT THEO NGHỊ ĐỊNH 15/2022/NĐ-CP

HTX DỊCH VỤ ĐIỆN NÔNG THÔN EA PHÊ THÔNG BÁO GIẢM THUẾ GTGT THEO NGHỊ ĐỊNH 15/2022/NĐ-CP

LỊCH CÚP ĐIỆN NGÀY 15/06/2021 CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC KRÔNG PẮC

HTX ĐIỆN EA PHÊ THÔNG BÁO LỊCH CÚP ĐIỆN CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC KRÔNG PẮC

HTX DỊCH VỤ ĐIỆN NÔNG THÔN EA PHÊ THÔNG BÁO GIẢM TIỀN ĐIỆN DO ẢNH HƯỞNG COVID-19 ĐỢT 2

HTX DỊCH VỤ ĐIỆN NÔNG THÔN EA PHÊ THÔNG BÁO GIẢM TIỀN ĐIỆN DO ẢNH HƯỞNG COVID-19 ĐỢT 2

HTX DỊCH VỤ ĐIỆN NÔNG THÔN EA PHÊ THÔNG BÁO HỖ TRỢ GIẢM GIÁ ĐIỆN, GIẢM TIỀN ĐIỆN.

HTX DV Điện Ea phê thực hiện Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2020 và Công văn số 2698/BCT-ĐTĐL ngày 16/4/2020 của Bộ Công...

GIÁ BÁN ĐIỆN

Căn cứ Quyết định số: 648/QĐ-BCT ngày 20 tháng 03 năm 2019 của Bộ Công Thương về điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân và quy định giá bán điện

HTX DV ĐIỆN EA PHÊ THÔNG TIN TĂNG GIÁ ĐIỆN

TỪ NGÀY 01/04/2019 HTX DỊCH VỤ ĐIỆN NÔNG THÔN EA PHÊ ÁP DỤNG GIÁ BÁN ĐIỆN MỚI THEO QUYẾT ĐỊNH 648/QĐ-BCT NGÀY 20/03/2019 CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG

Thị trấn Buôn Trấp thực hiện tốt chính sách cho người có công

Trong những năm qua, công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” và các chính sách về người có công, gia đình chính sách luôn được Đảng ủy và UBND thị trấn Buôn Trấp và các ban, ngành, đoàn thể...

Hội Chữ thập đỏ xã Ea Na thực hiện tốt công tác nhân đạo từ thiện

Trong năm vừa qua, Hội Chữ thập đỏ xã Ea Na triển khai, thực hiện tốt hoạt động công tác hội đạt hiệu quả tích cực, góp phần hỗ trợ một phần khó khăn cho nạn nhân chất độc hóa học/điôxin và người...