HTX DỊCH VỤ ĐIỆN NÔNG THÔN EA PHÊ THÔNG BÁO GIẢM THUẾ GTGT THEO NGHỊ ĐỊNH 15/2022/NĐ-CP

Cập nhật lúc: 23:07 22/02/2022

- HTX DV Điện NT Ea phê thực hiện Nghị định số:15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi phát triển kinh tế - hội.

- HTX DV Điện NT Ea phê áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 8% cho chu kỳ tiền điện từ ngày 01/02/2022 đến hết ngày 31/12/2022.

Trân trọng!

HTX DV ĐIỆN EA PHÊ