Hội Người cao tuổi xã Băng Adrênh thực hiện tốt công tác chăm sóc người cao tuổi

Xác định chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho hội viên người cao tuổi là trách nhiệm và là nhiệm vụ hàng đầu, thời gian qua, Hội Người cao tuổi (NCT) xã Băng Adrênh đã thực hiện nhiều giải pháp...

Huyện Krông Ana xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở trong tình hình mới

Theo báo cáo của UBND huyện hiện nay, tổ chức mạng lưới y tế tuyến huyện gồm có 01 Bệnh viện đa khoa; 01 Trung tâm Y tế huyện trực thuộc Sở Y tế, 01 Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình trực thuộc...

Hội nghị tổng kết sản xuất nông nghiệp năm 2018 triển khai kế hoạch vụ động xuân năm 2018 – 2019

Ngày 5/12/2018, UBND huyện tổ chức Hội nghị tổng kết sản xuất nông nghiệp năm 2018 và triển khai kế hoạch vụ đông xuân năm 2018 – 2019.