Muốn thanh toán tiền điện bằng ví momo hoặc airpay thì cần đăng kí gì không, nếu có thì đăng kí như thế nào?

Người gửi: Nguyễn Linh - 18/01/2020

Muốn thanh toán tiền điện bằng ví momo hoặc airpay thì cần đăng kí gì không, nếu có thì đăng kí như thế nào?

Chào bạn!

Hiện nay Điện Ea phê chưa áp dụng thanh toán tiền điện bằng ví momo hoặc airpay bạn có thể chuyển trực tiếp vào tài khoản:

Tên: HTX DV ĐIỆN NÔNG THÔN EA PHÊ

STK: 5225201000019

Tại: Ngân hàng NN&PTNT Ea phê, Đắk Lắk.

Nội dung: Ghi mã khách hàng và họ tên trên hóa đơn điện.

Trân trọng!