Mọi thông tin vui lòng liên hệ: Hợp Tác Xã Dịch Vụ Điện Nông Thôn Ea Phê

Địa chỉ: Phước lộc 1, Xã Ea phê, Krông Pắk, Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.2243863

Email: dieneaphe@gmail.com