THÔNG BÁO NGHỈ LỄ 30/04/2022 VÀ 01/05/2022

Cập nhật lúc: 15:48 28/04/2022

HTX DV ĐIỆN NÔNG THÔN EA PHÊ

 

THÔNG BÁO

NGHỈ LỄ 30/04/2022 VÀ 01/05/2022

HTX DV ĐIỆN EA PHÊ NGHỈ LÀM VIỆC TỪ  THỨ 7 NGÀY 30/04/2022 ĐẾN HẾT THỨ 3 NGÀY 03/05/2022

TỪ THỨ 4 NGÀY 04/05/2022 HTX ĐIỆN EA PHÊ LÀM VIỆC LẠI BÌNH THƯỜNG

LỊCH TRỰC SỬA CHỮA ĐIỆN:

- NGÀY 30/04/2022   – ÔNG: NGUYỄN VĂN HẢI          ĐT: 0935856234

- NGÀY 01/05/2022   – ÔNG: LÝ TẤN SỸ                          ĐT: 0906523249

- NGÀY 02/05/2022   – ÔNG: LƯU CÔNG SANG         ĐT: 0914221083

- NGÀY 03/05/2022   – ÔNG: BÙI DUY ĐẠT                    ĐT: 0963776677

HTX DV ĐIỆN EA PHÊ