THÔNG BÁO LỊCH CÚP ĐIỆN NGÀY 26/05/2022 CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC KRÔNG PẮC

Cập nhật lúc: 14:35 21/05/2022

HTX ĐIỆN EA PHÊ THÔNG BÁO LỊCH CÚP ĐIỆN CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC KRÔNG PẮC​

* Lịch tạm ngưng cấp điện khu vực các thôn, buôn trên địa bàn xã Ea phê để phục vụ chuyển lưới dự kiến từ 07h30 đến 08h00 và 15h00 đến 15h30 ngày 26/05/2022.

- Thôn 5, 5A

- Khu vực các hộ dân từ Hội trường Thôn Phước Thọ 1 đến Công ty nông sản Tấn Phượng, Thôn Phước Thọ 1.

* Lịch tạm ngưng cấp điện khu vực các thôn, buôn trên địa bàn xã Ea phê để phục vụ bảo dưỡng dự kiến từ 07h30 đến 15h30 ngày 26/05/2022. 

- Thôn Phước lộc 1,2,3,4,5

Thôn Phước trạch 1,2; 

- Thôn 4, 4A, 4B; 

- Buôn phê; 

- Thôn 6, 6A, 6B; 

Thôn Phước thọ 2, 3, 4, 5 và một số hộ dân thôn Phước thọ 1

* Mọi thông tin vui lòng lên hệ điện thoại: 0262.2243863

HTX DV ĐIỆN NÔNG THÔN EA PHÊ Trân Trọng.

HTX ĐIỆN EA PHÊ