LỊCH CÚP ĐIỆN NGÀY 27/07/2021 CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC KRÔNG PẮC

Cập nhật lúc: 13:45 20/07/2021

HTX ĐIỆN EA PHÊ THÔNG BÁO LỊCH CÚP ĐIỆN CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC KRÔNG PẮC​

* Lịch tạm ngưng cấp điện khu vực các thôn, buôn trên địa bàn xã Ea phê để phục vụ chuyển lưới dự kiến từ 08h00 đến 08h30 và 13h30 đến 14h00 ngày 27/07/2021.

- Thôn Phước lộc 2,3,4,5

- Thôn 5, 5A

- Khu vực các hộ dân từ Hội trường Thôn Phước Thọ 1 đến Công ty nông sản Tấn Phượng, Thôn Phước Thọ 1.

* Lịch tạm ngưng cấp điện khu vực các thôn, buôn trên địa bàn xã Ea phê để phục vụ bảo dưỡng dự kiến từ 08h00 đến 14h00 ngày 27/07/2021. 

- Thôn Phước lộc 1, một phần thôn Phước lộc 2 (khu vực khu chăn nuôi).

Thôn Phước trạch 1,2; 

- Thôn 4, 4A, 4B; 

- Buôn phê; 

-Thôn 6, 6A, 6B; 

Thôn Phước thọ 1,2, 3, 4, 5 

* Mọi thông tin vui lòng lên hệ điện thoại: 0262.2243863

HTX DV ĐIỆN NÔNG THÔN EA PHÊ Trân Trọng.

HTX DV ĐIỆN EA PHÊ