LỊCH CÚP ĐIỆN NGÀY 15/06/2021 CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐẮK LẮK

Cập nhật lúc: 08:04 14/06/2021

HTX ĐIỆN EA PHÊ THÔNG BÁO LỊCH CÚP ĐIỆN CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐẮK LẮK​

* Lịch tạm ngưng cấp điện khu vực các thôn, buôn trên địa bàn xã Ea phê để phục vụ bảo dưỡng dự kiến từ 08h00 đến 16h00 ngày 15/06/2021. 

- Thôn 5, 5A

- Khu vực các hộ dân từ Hội trường Thôn Phước Thọ 1 đến Công ty nông sản Tấn Phượng, Thôn Phước Thọ 1.

* Lịch tạm ngưng cấp điện khu vực các thôn, buôn trên địa bàn xã Ea phê để phục vụ chuyển lưới dự kiến từ 08h00 đến 08h30 và 15h30 đến 16h00 ngày 15/06/2021.

- Thôn Phước lộc 1,2,3,4,5

Thôn Phước trạch 1,2; 

- Thôn 4, 4A, 4B; 

- Buôn phê; 

-Thôn 6, 6A, 6B; 

- Thôn Phước thọ 1,2, 3, 4, 5 

* Mọi thông tin vui lòng lên hệ điện thoại: 0262.2243863

HTX DV ĐIỆN NÔNG THÔN EA PHÊ Trân Trọng.