HTX DỊCH VỤ ĐIỆN NÔNG THÔN EA PHÊ THÔNG BÁO MẤT ĐIỆN

Cập nhật lúc: 10:21 12/11/2021

HTX ĐIỆN EA PHÊ THÔNG BÁO LỊCH MẤT ĐIỆN NGÀY 14/11/2021​

* Lịch mất điện khu vực một số hộ dân thôn Phước lộc 2 và thôn Phước lộc 3 để phục vụ bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện dự kiến từ 07 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút ngày 14/11/2021.

(Khu vực từ Nhà máy nước đến Karaoke Thu Để)

* Mọi thông tin vui lòng lên hệ điện thoại: 0262.2243863

HTX DV ĐIỆN NÔNG THÔN EA PHÊ Trân Trọng.

HTX DV ĐIỆN EA PHÊ