THÔNG BÁO LỊCH CÚP ĐIỆN ĐẾN NGÀY 22/03/2023 CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC KRÔNG PẮC

Cập nhật lúc: 07:10 13/03/2023

HTX ĐIỆN EA PHÊ THÔNG BÁO LỊCH CÚP ĐIỆN CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC KRÔNG PẮC​

* Lịch tạm ngưng cấp điện khu vực các thôn, buôn trên địa bàn xã Ea phê để phục vụ bảo dưỡng dự kiến từ 13h00 đến 17h30 ngày 13/03/2023.

- Thôn Phước lộc 2, 3, 4, một số hộ thôn Phước lộc 5

* Lịch tạm ngưng cấp điện khu vực các thôn, buôn trên địa bàn xã Ea phê để phục vụ bảo dưỡng dự kiến từ 07h30 đến 13h00 ngày 18/03/2023. 

- Khu vực các hộ dân từ hộ ông Vũ Ngọc Hải đến hết Thôn Phước trạch 2.

- Thôn 6, 6A, 6B; 

* Lịch tạm ngưng cấp điện khu vực các thôn, buôn trên địa bàn xã Ea phê để phục vụ bảo dưỡng dự kiến từ 14h00 đến 15h30 ngày 22/03/2023. 

- Khu vực các hộ dân từ HTX DV Điện NT Ea phê đến hộ bà Võ Thị Thiên thôn Phước trạch 1.

- Khu vực các hộ dân từ hộ ông Hồ Công Đức đến hết Thôn 4B.

* Mọi thông tin vui lòng lên hệ điện thoại: 0262.2243863

HTX DV ĐIỆN NÔNG THÔN EA PHÊ Trân Trọng.

HTX ĐIỆN EA PHÊ