HTX DV ĐIỆN EA PHÊ THÔNG TIN TĂNG GIÁ ĐIỆN

Cập nhật lúc: 09:00 21/03/2019

TỪ NGÀY 01/04/2019 HTX DỊCH VỤ ĐIỆN NÔNG THÔN EA PHÊ ÁP DỤNG GIÁ BÁN ĐIỆN MỚI THEO QUYẾT ĐỊNH  648/QĐ-BCT NGÀY 20/03/2019 CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG