THÔNG TIN TĂNG GIÁ ĐIỆN

Cập nhật lúc: 08:10 28/11/2023

TỪ NGÀY 09/11/2023 HTX DỊCH VỤ ĐIỆN NÔNG THÔN EA PHÊ ÁP DỤNG GIÁ BÁN ĐIỆN MỚI THEO QUYẾT ĐỊNH  2941/QĐ-BCT NGÀY 08/11/2023 CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG

 

QUYẾT ĐỊNH 2941/QĐ-BCT NGÀY 08 THÁNG 11 NĂM 2023 CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG QUY ĐỊNH VỀ GIÁ BÁN ĐIỆN