Huyện Krông Ana xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở trong tình hình mới

Cập nhật lúc: 13:45 11/12/2018

Theo báo cáo của UBND huyện hiện nay, tổ chức mạng lưới y tế tuyến huyện gồm có 01 Bệnh viện đa khoa; 01 Trung tâm Y tế huyện trực thuộc Sở Y tế, 01 Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình trực thuộc Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh; 01 Phòng Y tế và 01 Hội Đông y trực thuộc UBND huyện. Ở tuyến xã có 08 trạm y tế xã, thị trấn với 40 giường bệnh và 100% thôn, buôn, tổ dân phố đã có y tế thôn, buôn, tổ dân phố, cộng tác viên dân số - kế hoạch hóa gia đình hoạt động.

Với đội ngũ hơn 400 cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) và lao động, trong đó có 69 CBCCVC trình độ đại học và sau đại học, 12 CBCCVC cao đẳng, 102 CBCCVC và 228 y tế thôn buôn và cộng tác viên dân số. Thời gian qua, huyện Krông Ana luôn quan tâm đầu tư, xây dựng trang thiết bị, vật chất nhằm phục vụ tốt, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh của nhân dân. Đến nay, riệng bệnh viện đa khoa huyện có 150 giường bệnh, 100% trạm Y tế xã, thị trấn đều có mạng internet và triển khai ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác khám chữa bệnh. Triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình y tế, duy trì 8/8 xã, thị trấn đạt chuẩn Quốc gia về y tế.  Bên cạnh đó, tuyến y tế từ huyện đến cơ sở thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân hầu hết các chỉ tiêu đều đạt và vượt so với kế hoạch. Luôn đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Kết hợp tăng cường công tác chỉ đạo tuyến, hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật cho các xã, thị trấn. Trung tâm y tế huyện làm tốt công tác theo dõi, chủ động nắm bắt tình hình dịch bệnh để có biện pháp phòng ngừa kịp thời; Phòng Y tế luôn chủ động trong công tác tham mưu về các lĩnh vực y tế trên địa bàn. Công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình được đẩy mạnh, chất lượng dân số ngày một nâng cao; Việc tuyên truyền, đẩy mạnh công tác khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền đạt hiệu quả cao, số lượt bệnh nhân điều trị bằng y học cổ truyền năm sau cao hơn năm trước. Chất lượng hoạt động tại các trạm y tế  xã, thị trấn từng bước được nâng lên, 100% trạm y tế xã, thị trấn có bác sỹ và đủ các điều kiện khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế. Nhân viên y tế thôn, buôn, tổ dân phố nhiệt tình, năng nổ và thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao.

 Nhằm nâng cao năng lực cung ứng và chất lượng dịch vụ của mạng lưới y tế cơ sở, bảo đảm đầy đủ dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu, khám, chữa bệnh, góp phần giảm quá tải cho bệnh viện tuyến trên, bảo đảm công bằng, hiệu quả trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu về Đề án xây dựng, phát triển mạng lưới y tế cơ sở trong tình hình mới giai đoạn từ nay đến năm 2020 và 2025. Cụ thể, đến năm 2025 toàn huyện phấn đấu đạt 100% trạm y tế có đủ điều kiện khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế; 100% trạm y tế thực hiện được tối thiểu 80% danh mục dịch vụ kỹ thuật của tuyến xã; 100% xã duy trì đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế; 100% dân số được quản lý, theo dõi sức khỏe; Thực hiện kế hoạch đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của CBCCVC để phục vụ chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trong thời kỳ mới.

Để hoàn thành nhiệm vụ đề ra, thời gian tới, huyện tiếp tục củng cố, hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở, tổ chức thực hiện sáp nhập Bệnh viện đa khoa, Trung tâm Y tế và  Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện thành Trung tâm Y tế đa chức năng theo quy định; tăng cường đầu tư, nâng cao năng lực y tế dự phòng tuyến huyện đủ khả năng kiểm soát dịch, bệnh truyền nhiễm. Phòng chống các bệnh nghề nghiệp, tai nạn thương tích, y tế trường học và các bệnh liên quan đến môi trường; chủ động phòng ngừa các bệnh không lây nhiễm, chú trọng việc sàng lọc, theo dõi và quản lý bệnh mãn tính tại cộng đồng; Triển khai có hiệu quả, an toàn các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế…

Các Trạm Y tế xã, thị trấn cũng sẽ thực hiện đầy đủ nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu, quản lý sức khỏe toàn diện, liên tục cho từng người dân trên địa bàn; phòng, chống các bệnh lây nhiễm, không lây nhiễm, quản lý một số bệnh mãn tính; đồng thời khám bệnh, chữa bệnh theo chức năng, nhiệm vụ và kết nối, chuyển người bệnh lên các cơ sở y tế tuyến trên.

Song song với đó, tiếp tục tăng cường nguồn nhân lực, bảo đảm duy trì số lượng và chủng loại nhân lực cho Trạm Y tế xã, thị trấn để thực hiện chăm sóc sức khỏe ban đầu, theo dõi sức khỏe đến từng người dân; Thường xuyên bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ, khả năng nghiên cứu khoa học, đồng thời nâng cao phẩm chất đạo đức, trình độ lý luận chính trị cho cán bộ y tế cơ sở để cao hiệu quả và chất lượng chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.

Ngoài ra, trong quá trình đổi mới cơ chế tài chính cho hoạt động của y tế cơ sở, các cơ quan, đơn vị cần đẩy nhanh lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân, hỗ trợ đối với người thuộc hộ cận nghèo và hộ nghèo; thực hiện tốt các gói dịch vụ y tế cơ bản cho y tế cơ sở và giá dịch vụ khám bệnh; tiếp tục đầu tư nâng cao năng lực hệ thống y tế cơ sở và thường xuyên kiểm tra, giám sát thực hiện kế hoach Đề án xây dựng và phát triển mạng lưới Y tế cơ sở trong tình hình mới…

H' Jim Hmok (Đài TT-TH)